2020

Монгол хэл соёлын Унагалдай сургуулиуд онлайн хэлбэрээр хичээлээ үргэлжлүүлэн зааж байна.

L'école de langue et de culture mongoles Unagaldai poursuit ses cours en ligne malgré le confinement de Covid - 19.

AMGEF холбооны дэргэдэх Унагалдай-1, Унагалдай-2 монгол хэлний сургуулиуд Ковид-19-ийн улмаас танхимаар хичээллэх боломжгүй болсон билээ. Холбооны гишүүд болон зарим эцэг эхчүүд, ярилцаж, санал солилцсны дүнд манай багш нар хичээлээ цахим хэлбэрээр зааж эхэлсэн. Цахим сургалт бол багш, хүүхэд, эцэг эхийн хоорондын гурван талын харилцаа юм. Энэ нь эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй ойр байж, тэдэнд баялаг сайхан монгол хэлээ сурахад нь урам зориг өгч , дэмжих, хамтарч ажиллах боломжийг бүрдүүлж байгаад баяртай байна..

Танхимаар хичээл ортол хүүхдүүд маань монгол хэлний хичээлээ цахим хэлбэрээр үргэлжлүүлэн сурна

2020 оны 11 сарын 20

Les écoles Unagaldai-1 et Unagaldai-2 de langue mongole soutenues par AMGEF ne sont plus autorisées à utiliser les salles de classe en raison des mesures sanitaires visant à lutter contre l'épidémie Covid-19.

Suite aux échanges et discussions entre des parents d'élèves et les membres de l'association, nos professeurs ont commencé à poursuivre leurs enseignements via internet. D'ailleurs cette décision a permis de créer spontanément un partenariat et des relations plus étroites entre enseignants, parents et élèves.

En effet, nous avons le plaisir de constater que les parents passent plus de temps avec leurs enfants, en qu'en restant proches d'eux ils les soutiennent et les encouragent à apprendre le mongol et à découvrir toute la richesse et la beauté de la langue mongole

Jusqu'à ce que les cours puissent reprendre en salle de classe, les enfants continueront à apprendre le mongol en ligne.

Mais surtout, prenez soin de vous et de vos proches.

Le 20 novembre 2020

Тусламжийн аянг амжилттай зохион байгууллаа.

Une campagne de soutien à une famille mongole de la région du Grand-Est a été menée à bien.

AMGEF холбооноос санаачлан зохион байгуулсан FLORANGE хотод оршин суудаг Алтаннавчын гэр бүлд туслая аяныг зохион байгуулсан билээ. Аяны хүрээнд 21 хүн 450 € хандив, холбооноос 200€ нийт 650€ хандив цугларчээ. Холбооны ерөнхийлөгч Р.Ганхүү FLORANGE хотод очиж 650€ болон хүүхдүүдэд хандивласан хувцасны хамт Алтаннавч болон хүүхдүүдэд нь гардуулж өглөө. Нийт хандив туслалцаа үзүүлсэн бүх хүмүүстээ баярлаж талархаж байгаагаа холбооны өмнөөс илэрхийлж байна.

Монголчууд бид эвтэй байхдаа хүчтэй!

2020 оны 11 сарын 17

Suite à l'initiative de l'association AMGEF, nous avons organisé une campagne visant à soutenir la famille Altannavch qui vit à Florange en France. Dans le cadre de cette campagne, 21 personnes ont fait des dons nous permettant de récolter 450 euros. L'association a pour sa part apporté une contribution supplémentaire de 200 euros. La totalité de la somme, soit 650 euros, a été remise en main propre à cette famille par Monsieur Gankhuu, président de l'association, qui s'est spécialement déplacé à Florance ce qui lui a aussi permis de remettre les vêtements d'enfants donnés lors de cette campagne.

Au nom de l'association, nous remercions tout ceux qui ont contribué à faire de cette action une réussite totale et tenons à exprimer notre fierté face à la force que représente l'esprit de solidarité des mongols.

Le 17 novembre 2020

Тус холбооны гишүүдийн зуны аялал амжилттай боллоо.

Les voyages des membres de cet été.

Тус холбооны гишүүд энэ зуны аялалаар Швецарийн Берн кантон дахь Интерлакен, Латербруннен гэх зэрэг газруудаар нийтдээ 3 шөнө 4 өдрийн аялал зохион байгууллаа. Энэхүү аялал нь тус холбооны гишүүдийн дунд анх удаа зохиогдож буй олон хоногийн аялал байснаараа онцлог болж өнгөрлөө. Тус аялалаар бид Швецрийн үндэсний Chalet байшинд байрлаж Берн кантоны байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг үзэж сонирхсон ба мөн гишүүн Б.Энхтайван одон орон судлалын тухай сонирхолтой зүйлсийг зааж сурган Бархасбад, Санчир гарагуудыг телескопоор харж өнгөрсөн дурсамжтай аялал боллоо.

2020 оны 7 сарын 14

Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын дунд сургуулийн мэдээлэл зүйн кабинетийг тохижуулна.

Aménagement d'une salle de classe d'informatique du collège de Durvuljin soum dans la province de Zavkhan.

Страсбург хотноо байрлалтай Humanis ТББ-ын гишүүн байгууллагаар бид 2020 онд элсэн орсон билээ. Тус ТББ-ын зүгээс тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг гарган жил бүр гишүүн холбоодуудынхаа жижиг хэмжээний төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлдэг. Тэгвэл 2020 оны төслийн шалгаруулалтанд AMGEF холбооноос бичиж өгсөн Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын дунд сургуулийн мэдээлэл зүйн кабинетийг тохижуулах төсөл маань дэмжигдэж €1000 санхүүжилт авахаар боллоо.

Дөрвөлжин сумын дунд сургуульд 10 хүүхдийн дунд 1 ширхэг компьютер ноогддог бөгөөд энэ нь мэдээллийн эрэн зуунд тун хангалтгүй тоо юм. Бид энэ тоог үлэмж бууруулахгүй ч тодорхой хэмжээнд компьютерийн хүртээмжийг дээшлүүлж улмаар сурагчдын боловсролд хөрөнгө оруулахад манай төслийн үндсэн зорилго оршиж байгаа.

Төслийг боловсруулж HUMANIS ТББ-т хүргүүлэн, улмаар ярилцлагын шатанд амжилттай оролцож санхүүжилт авах хүртэл төслийг удирдсан тус холбооны Нарийн бичиг У.Ариунаа, төслийн багийн гишүүд болох С.Cувдмаа, Т.Отгонбаяр, Б.Урангоо нарт мөн уг санаачлагыг дэмжин холбооны хуралд саналаа өгсөн холбооны нийт гишүүддээ талархал илэрхийлье.

Бид цаашдаа Монгол улсын алслагдсан хөдөө орон нутагруу чигэлсэн хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүдийг шат дараатайгаар хэрэгжүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Бидний үйл ажиллагааг дэмжиж байдаг нийт хүмүүсдээ баярлалаа.

2020 оны 6 сарын 30

Nous sommes membres de HUMANIS, une organisation à but non lucratif basée à Strasbourg depuis 2020. Chaque année, elle accorde de petites subventions aux projets proposés par ses membres. Cette année, nous avons réussi à obtenir une subvention de 1000 euros pour notre projet visant à développer la salle de classe d'informatique du collège de Durvuljin soum dans la province de Zavkhan.

Dans ce collège, un seul ordinateur est disponible entre 10 élèves. Notre projet vise à réduire ce nombre à un niveau minimum.

C'est le tout premier projet de développement de notre association et nous continuerons à mener différents projets de développement pour les zones rurales de Mongolie.

Le 30 juin 2020

Холбооны гишүүдэд зориулсан Microsoft Officce 365-н анхан шатны сургалт явууллаа.

Une formation de Microsoft Office 365 pour des membres de l'association a été effectué.

Коронавирусын хөл хорионы дэглэмийн үеийг ашиглаж холбооны зарим гишүүдэд Microsoft Office 365 - программын анхан шатны сургалтыг явууллаа. Уг сургалтаар Microsoft Word, Excel болон PowerPoint программуудыг хэрхэн ашиглах, өдөр тутмын амьдралдаа яаж ашиглах талаар нийтдээ 5 өдрийн 7 цагийн сургалтыг онлайнаар явууллаа.

2020 оны 4 сарын 14

Le conseil de l'administation de l'association a realisé une formation de Microsoft Office 365 pour certains membres. La formation visait à l'amelioration du niveau de connaissance des logiciels informatique, en particulière, tel que Microsoft Word, Excel et PowerPoint. La formation dureé s'est poursuivie pour 5 jours (7 heurs) et conduisait en ligne.

Le 14 avril 2020

Тус холбооны дэргэдэх Монгол хэл, соёлын Унагалдай сургуулийн салбар Мүлүз (Mulhouse) хотод нээгдлээ.

Une école de langue et de culture mongoles - Unagaldai affiliée à l'association a ouvert sa nouvelle antenne dans la ville de Mulhouse.

Тус холбооны дэргэдэх Унагалдай сургууль анх 2018 оны 2 сард Страсбург хотноо үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байснаас хойш нэг жилийн дараа Мүлүз хотод салбар сургуулиа байгуулж тус хотын эргэн тойронд амьдардаг Монгол хүүхдүүдэд зориулан Монгол хэлний хичээлийг явуулж эхэллээ. Уг сургуулийн салбарыг Мүлүз хотод байгуулахад хичээл зүтгэж гаргаж ажилласан Мүлүз хот орчимд амьдардаг холбооны гишүүд болон нийт Монголчууддаа талархал илэрхийлье.

2020 оны 2 сарын 19

L'école Unagaldai, qui est affiliée à l'association, a commencé à donner des cours en février 2019 et nous avons pu établir notre deuxième école à Mulhouse lors de son premier anniversaire. Nous sommes reconnaissants à tous nos membres et aux Mongols qui vivent près de Mulhouse pour leurs efforts dans la création de l'école.

Le 19 février 2020

2020 оны 1-р сарын 25-нд Монголын залуу үеийнхэн ирээдүйгээ хэрхэн төсөөлж буй талаарх баримтат сурвалжлага болон фото зургийн үзэсгэлэнг амжилттай зохион байгууллаа.

Le 25 janvier 2020, nous avons organisé une exposition de photos et la projection d'un documentaire sur les visions de la jeunesse mongole pour leur avenir

Холбооны дэмжлэгтэй хийсэн энэхүү үйл ажиллагаа маань 2019 оны 3-р сараас эхэлсэн бөгөөд Анаис гэх энэхүү сурвалжлагыг хийсэн бүсгүй манай холбоонд хандаж энэ өдөрлөгийг хийхэд хамтарч тус болохыг биднээс хүссэн юм. Бид энэ үйл ажиллагааг манай холбооны үндсэн зорьлготой нийцсэний улмаас хүсэлтийг хүлээн авч хамтран ажиллахаар гар бие оролцсон ба тус холбооны гишүүн Б.Урангоо, холбооны ерөнхийлөгч Б.Золжаргал болон Колмар хотын С.Сувдмаа нар баримтат киноны орчуулгыг хийхэд тусалсан бөгөөд бүтэн 10 сарын турш хийсэн ажилын үр дүнгээ энэ өдөр нийтийн хүртээл болголоо. Мөн зурагчин Марк гэх залуу бидэнтэй холбогдож өөрийн зургийн үзэсгэлэнг гаргахад тус болохыг хүссэн бөгөөд бид 2020 оны 25-ны энэ өдөр энэхүү 2 үйл ажиллагааг хамтад нь амжилттай зохион байгууллаа.

C'est en mars 2019 qu'Anaïs Pichard, qui a traversé l'Eurasie pour rejoindre la Mongolie en voiture, nous a contactés pour obtenir une aide à la traduction de son travail en Mongolie. Ensuite, nous avons également été contactés par un photographe, Marc lo Scavo, qui a voyagé et capturé la Mongolie avec son appareil photo. L'un des objectifs de notre association est de promouvoir la culture mongole en France et c'est pour cette raison que nous avons aidé Anaïs et Marc pour que leurs projets respectifs soient accessibles au public. En ce jour, nous avons conclu avec succès l'événement avec la participation de l'église EPIS qui nous a fourni un lieu. Notre association est toujours ouverte à tous ceux qui ont besoin d'aide pour promouvoir la culture mongole en France.

Le 25 Janvier 2020

2020 оны 1-р сарын 18-нд энэ оны анхны үйл ажиллагаа болох гишүүдийн дундах цасны баяр амжилттай зохион байгууллаа.

Le 18 janvier 2020, nous avons organisé la fête de la neige entre les membres de l'association.

Бид энэ өдөр Gérardmer дахь цанын баазад очин цана, чаргаар гулгаж амралтын өдрийг эрүүл агаарт дурсамжтай сайхан өнгөрөөлөө. Орой нь Монгол үндэсний хоол болох "ХОРХОГ" хийснээр цасны баяр маань өндөрлөв. Энэ нь бидний зөвхөн гишүүдийнхээ дунд зохиож буй анхны үйл ажиллагаа бөгөөд цаашдаа олон сайхан үйл ажиллагааг хамтдаа зохионо гэдэгт итгэлтэй байна.

En ce jour, nous sommes allés au centre de ski à Gérardmer et nous avons passé le temps très heureux et mémorable avec les traîneaux et les skis. Aussi nous avons fait le repas national Mongol "KHORKHOG" à la nature. C'était notre première activité que nous avons organisée uniquement entre les membres. Nous espérons que nous aurons plus des évenements comme ça à l'avenir.

Le 18 Janvier 2020