Хэрэгцээт мэдээлэл

Info-Utile


Франц дахь Монголын элчин сайдын яамны холбогдох хаяг

Contact d'Ambassade de la Mongolie en France.

Шуудангийн хаяг: 5, Avenue Robert Schuman 92100 Boulogne Billancourt

Утас: +33 1 46 05 28 12

Вэб хуудас: http://www.ambassademongolie.fr