2021

COVID-19 цар тахалйн үеэр холбооны гишүүд оюутнуудыг хамарсан хүнсний туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа.

Эх орон, эцэг эхээсээ хол хүний нутагт сурч, амьдарч буй мужийнхаа Монгол оюутнууддаа цар тахалын хүнд хэцүү цагт дэм болох үүднээс оюутан тус бүрт багахан хүнс бэлдэн өгөв. 

Les membres de l'association ont organisé la petite aide alimentaire pour les étudiants Mongols pendant le confinement du COVID-19.

Nous, le membre de l'AMGEF avons accueilli des étudiants Mongols résidant à Grand-Est. Ils vivent loin de leur famille, nous avons donc décidé de les aider par l'alimentation pendant cette situation difficile. 


Des masques ont été distribués aux employés de la Mairie de la ville où ils résident

Distribution de masques aux collecteurs de nourriture et aux employés des magasins

Мөн түүнчлэн Страсбург хотод амьдардаг Монголчууд маань өөрсдийн гараар маск үйлдвэрлэж хүмүүст үнэ төлбөргүй тараах сайн үйлсийн аян зохион байгууллаа.

Маскны эрэлт хэрэгцээ тасарч ховордсон үеэр сайхан сэтгэлт Монголчууд маань өөрсдийн гараар оёсон маскаа хэрэгцээ өндөр байгаа газраар амжилттай тарааж чадсан.

Aussi, pendant la pandémie de COVID-19, les Mongols vivant à Strasbourg ont organisé une campagne caritative pour fabriquer des masques et les distribuer gratuitement. 

À une époque où la demande de masques était rare, les Mongols ont réussi à distribuer leurs masques cousus à la main dans les zones où le besoin était élevé.